वडा नं १ , महनपुर कमलपुर

सुखीपुर नगरपालिका वडा न १ को पुर्वमा लक्ष्मीपुर पतारी गाउपलिका *

Nepali