वडा नं १ , महनपुर कमलपुर

सुखीपुर नगरपालिका वडा न १ को पुर्वमा लक्ष्मीपुर पतारी गाउपलिका *

वडा अध्यक्ष श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी

 

Nepali
Ward Contact Number: 
९८१५७८६७१६
Weight: 
0