कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Section Email Phone
डोमी यादव इन्जिनियर domiyadav29@gmail.com 9852831007
प्रमोद कुमार यादव कम्प्युटर इन्जिनियर ९८४२०४३६४२
मनोज कुमार साह सव.इन्जिनियर ९८५२८३१११९
बिष्णुदेव सहनी ना.सु ९८४२८६०१४६
बिरदेव महतो खरिदार birdebmahto@gmail.com ९८५२८३३७०३
चन्देश्वर प्रसाद यादव स्वास्थय शाखा प्रमुख
महेश कुमार ठाकुर प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत sukhipurnagarpalika@gmail.com 9852829111