News and Notices

नगर प्रहरी , जवान र प्रहरी सहायक निरीक्षक को शारीरिक परिक्षण मिति परिबर्तन गरेको

नगर प्रहरी , जवान र प्रहरी सहायक निरीक्षक को शारीरिक परिक्षण मिति परिबर्तन गरेको तर लिखित परीक्षाको मिति यथावत रहेको .

Pages